Terms and conditions

Vilkår for kjøpere

Kjøp forutsetter at kunden godtar kjøpsbetingelsene i beskrevet her.

Priser og refunderinger

Antitickets er et mellomledd mellom kjøper og selger (arrangør). Det er selger som setter pris. Tjenesteavgift (billettavgift) er inkludert i prisen og spesifisert på kvitteringen, og den blir ikke refundert. Dette gjelder, men ikke begrenset til avlysning av arrangement.

Kjøpsbetingelser

Kjøpte billetter refunderes ikke, med mindre annet er spesifisert av arrangøren. Alle spørsmål om avlyst arrangement må rettes til Arrangør. Angreretten gjelder ikke ved kjøp av billetter jamfør angrerettloven. Les mer om dette på forbrukerrådets sider

Kjøper er ansvarlig for å oppgi korrekte opplysninger ved kjøp. Billetter blir tilsendt på e-post kort tid etter kjøp.
Det er kjøpers plikt å påse at billetten(e) som er tilsendt på mail holdes skjult for andre, disse er å anse som verdipapir.

Betalingsmåter

Det er stripe.com som er betalingsformidler på disse sidene. Kortdetaljer blir ikke lagret av Antitickets.

Avlyste eller flyttede arrangement

Arrangører forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte arrangementer. Ved avlyst arrangement refunderes billetten etter arrangørens bestemmelser. Billettavgift refunders ikke. Arrangør har alt refusjonsansvar ovenfor kjøpere.

Force Majure

Antitickets forpliktelser og arrangørs forpliktelser overfor billettkjøperne i kjøpsvilkårene, herunder også arrangørs ansvar for gjennomføring av arrangementet, inkludert billettkjøpers eventuelle rett til refundering og erstatning/prisavslag, bortfaller dersom arrangementet helt eller delvis rammes av en Force Majeure situasjon før eller under arrangementet.

Med force majure menes årsaker som er utenfor arrangørs kontroll som arrangøren rimeligvis ikke kunne tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgene av, eksempelvis, og ikke uttømmende: krig, opptøyer, terrorisme, større sykdomsutbrudd, brann, flom, streik, vær, nasjonale sikkerhetspålegg eller instrukser fra nasjonale eller lokale myndigheter.

Programendringer

Programendringer kan forekomme. Kansellering av artister/band og påfølgende programendringer vil ikke medføre rett til refusjon av billetten ved arrangement med flere artister (herunder festivaler). Refusjon gis kun ved avlysning av hele arrangementet.